600 35 31 22

  1. pl
  2. en
01 grudnia 2015

True Manager jest symulatorem codziennej pracy managera. Najważniejszym miernikiem sukcesu gracza jest realizacja
 

Celu biznesowego osiągniętego na zakończenie symulacji, czyli po 3 miesiącach czasu w grze.  Dodatkowym wskaźnikiem jest Zaangażowanie, które pozwala monitorować  aktualny poziom motywacji w zespole.

 

Na realizację celu biznesowego składa się:

  • efektywność podległych pracowników – wypadkowa poziomu kompetencji oraz aktualnego poziomu zaangażowania – im wyższe jedno i drugie tym większa kontrybucja w celu biznesowym
  • realizacja własnych działań operacyjnych - pełne wykorzystanie  swego czasu w kalendarzu – brak odłożonych działań operacyjnych – wskaźnik w  prawym górnym rogu
  • wydarzenia specjalne – decyzje, spotkania i eventy dla klientów, które możesz zrealizować w ramach gry


Na koniec gry każdy gracz otrzymuje podsumowanie w postaci raportu, w którym znajdują się informacje o jego mocnych stronach i obszarach rozwojowych w kilku kluczowych kompetencjach managerskich, na których opiera się symulacja m.in.: zarządzanie, komunikacja, współpraca, myślenie  biznesowe i analityczne i inne.

Co jest celem gry?

Powrót do FAQ

ul. Zaściankowa 8c/11

02-989 Warszawa

Kontakt

 

TAUTON Sp. z o.o.
part of the Develor International

 

tel. 600353122

e-mail: info.poland@develor.com

TrueManager  jest marką produktu firmy Tauton Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone.